Lydia van der Bie

Lydia van der Bie

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden en klachtenregelement

Algemene voorwaarden:

Informatie:

Informatie over de opleidingen, bijscholingen en workshops is te vinden in de studiegids die u kunt inzien via de site

www.lydiavanderbie-opleidingen.nl

Privacy Statement:

Alle informatie die door geïnteresseerde en cursisten wordt verstrekt aan Lydia van der Bie is vertrouwelijk. Kijk u op onze site voor de privacy policy.

Vrijblijvend informatie aanvragen:

Als u vrijblijvend informatie aanvraagt hebt u geen plichten, maar ook geen rechten. U bent dus niet verzekerd van een plaats tijdens de opleiding, workshop of bijscholing. Door vrijblijvend informatie aan te vragen geeft u slechts uw  interesse aan voor de desbetreffende opleiding, workshop of bijscholing. Onderstaande voorwaarden zijn pas van toepassing na definitief inschrijven voor een opleiding, workshop of bijscholing.

Optie:

Indien u dit wenst kan er een optie genomen worden op een cursusplaats voor de duur van 2 weken. Binnen deze periode geeft u door of deze optie wordt omgezet in een definitieve aanmelding. Een optie is geldig indien de aanvraag via mail binnenkomt met als onderwerp: optie naam cursist en opleiding.

Een optie aanvragen is mogelijk tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding.

Definitief inschrijven:

Via mail kunt u zich inschrijven.  U krijgt van ons een bevestigingsmail en een verzoek tot (aan)betaling.

 

Bedenktermijn:

Er geldt bij inschrijving voor de opleidingen  een wettelijk bedenktermijn van 14 werkdagen. Besluit u binnen deze 14 werkdagen niet deel te gaan nemen dan zijn hier geen kosten aan verbonden. U dient  schriftelijk aan te geven dat u de aanmelding intrekt. Dit is mogelijk via onze site www.lydiavanderbie-opleidingen.nl met als onderwerp annulering aanmelding en in de tekst uw naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer evenals de workshop, bijscholing of opleiding en aanvangsdatum.

Deze wettelijke bedenktermijn vinden wij heel kort, daarom krijgt u voor opleiding tot 2 maanden  voor aanvang gelegenheid om alsnog te annuleren indien er sprake is van overmacht. Wij rekenen dan wel euro 30,00 administratiekosten.

Lesgeld:

Voor actuele prijzen kunt u kijken op onze site www.lydiavanderbie-opleidingen.nl

Het cursusmateriaal (o.a. lesmap) is bij de prijs inbegrepen. De prijzen van de opleidingen, workshops en bijscholingen zijn inclusief koffie en thee.

De genoemde bedragen zijn vrij van  B.T.W. i.v.m. C.R.K.B.O en beroepsmatige intentie.

Betalingsvoorwaarden:

Als u zich definitief inschrijft bent u verplicht het lesgeld als volgt over te maken.

 

Voor workshops en bijscholingen:

binnen 14 dagen na inschrijvingsdatum het volledige bedrag. Als de les binnen 14 dagen na inschrijving plaatsvindt, moet het lesgeld per direct overgemaakt worden. Indien de les binnen 3 dagen na inschrijving plaatsvindt, kunt u  voor aanvang van de les contant betalen op de cursuslocatie. Indien U niet vooraf betaald hebt u  geen toegang tot de les.

 

Voor opleidingen:

Na inschrijving dient een aanbetaling overgemaakt te worden. De hoogte van deze aanbetaling vind u in de bevestigingsmail. Het overige lesgeld moet in een keer  betaald worden na ontvangst van de factuur die u twee maanden voor aanvang van de eerste lesdag ontvangt.

Indien u in gedeelten wilt betalen dient u dit te aan te geven via mail. U betaalt dan 30 euro meer i.v.m. administratiekosten. Algemeen kan gesteld worden dat na aanmelding een aanbetaling wordt overgemaakt en vervolgens  per maand een gedeelte van het lesgeld net zo lang tot het volledige lesgeld betaald is.  Het volledige lesgeld moet 2 maanden voor aanvang betaald zijn. Dus termijnbetaling is alleen mogelijk indien u zich ruim voor aanvang hebt aangemeld.

Als de 1ste les binnen 2 maanden na inschrijving plaatsvindt, moet het gehele lesgeld in 1 x betaald worden.

Duur van de overeenkomst:

Na inschrijving is de overeenkomst met cursist(e) geldig tot na afloop van de workshop, bijscholing of opleiding waarvoor men zich heeft ingeschreven. Lesdata staan in de bevestigingsmail genoemd.

 

Annulering:

U hebt u definitief bent ingeschreven maar toch wilt  annuleren dan gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.

Onder annulering wordt verstaan: het afmelden en/of niet verschijnen op de workshop, bijscholing of opleiding om welke reden dan ook.

Annuleringsvoorwaarden:

Wanneer u de definitieve inschrijving intrekt moet u direct  een mail sturen.  Vermeldt in het onderwerp van de mail: annulering van cursist (naam) en datum aanvang les. In de tekst van de email beschrijft u welke workshop, bijscholing of opleiding u annuleert en de startdatum van de opleiding. Online trainingen kunt u alleen annuleren indien u nog geen lesmap ontvangen hebt. .

Indien een definitieve inschrijving door u op deze wijze wordt geannuleerd, bent u de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Binnen 14 dagen na inschrijving: geen kosten
 • Tot 2 maanden voor aanvang euro 30,00
 • Binnen 2 maanden voor aanvang is annuleren niet meer mogelijk en bent u het totale lesgeld verschuldigd. Indien er echt sprake is van overmacht en u wilt verzetten naar een latere startdatum (zodat u de opleiding alsnog kunt volgen) dan is dit bespreekbaar.

In de plaats stelling:

Als u zelf niet naar de opleiding kunt komen, kunt u in plaats daarvan een ander laten komen. Er wordt dan wel euro 30,00 extra voor administratiekosten in rekening gebracht. U moet hiervoor een email sturen met de naam van diegene die voor u in de plaats komt, uw eigen naam en de naam en startdatum van de opleiding. In de titel van de mail vermelden naam en datum van de opleiding en “i.p.v.”

Die persoon dient ons zelf ook te mailen met vermelding van volledige naam, adres, postcode en woonplaats en telefoonnummer en bevestiging dat deze als cursist(e) uw plaats inneemt en deze algemene voorwaarden accepteert.

Dit kan uitsluitend op het moment dat de opleiding volledig betaald is en nog moet starten, dus niet als de opleiding al gestart is.

 

Verschuiven van deelname:

Tot 2 maanden voor aanvang kunt u een verzoek indienen om uw deelname te verschuiven naar een andere startdatum. Binnen twee maanden voor aanvang is dat alleen mogelijk indien er sprake is  van overmacht.De administratiekosten voor verschuiven naar een volgende startdatum zijn 30 euro. Verschuiving van deelname naar een volgende startdatum is alleen mogelijk indien er plaats is.  Voor het verschuiven van de startdatum stuurt u een email via onze site met in het onderwerp: verschuiven, uw naam, en de cursus en met de tekst wat de gewenste verschuiving is. U krijgt zo spoedig mogelijk antwoord of de verschuiving mogelijk is. Graag de verplaatsingskosten binnen 7 dagen overmaken op onze giro.

Inhalen lessen

Indien u een van onze opleidingen volgt en een dag moet missen (wegens overmacht), dan is het in de meeste gevallen mogelijk die les in te halen bij een andere groep. Voorwaarde is dan wel dat er plaats is binnen die groep. Let wel dit is een mogelijkheid die wij bieden, indien er geen plaats vrij is hebt u ook geen recht van deelname. U krijgt geen geld terug voor een gemiste lesdag(en).

Certificaten:

Na het volgen van losse bijscholingen (1 daagse trainingen)  en de opleiding stoelmassage ontvangt u een certificaat.

Ook indien u de opleiding voetreflexologie volgt maar geen examen doet.

Diploma opleiding voetreflexologie:

Voor de opleiding voetreflexologie kunt u het diploma halen na succesvol afronden van zowel theorie examen voetreflexologie alsmede praktijkexamen voetreflexologie.

Doet u examen in de basis medische vakken dan ontvangt u een extra aantekening op uw diploma voetreflexologie .

Indien men voor de opleiding voetreflexzonetherapie geslaagd is voor het praktijkexamen maar niet voor het theorie-examen, dan zal de cursist(e) binnen 1 jaar na het behalen van het praktijkexamen moeten slagen voor het theorie-examen om het diploma te kunnen ontvangen. Lukt de cursist dit niet binnen 1 jaar dan dient de cursist(e) opnieuw praktijkexamen te doen. Eventuele bijscholing is dan voor rekening van de cursist(e).

Indien men voor de opleiding voetreflexzonetherapie wel slaagt voor het theorie examen maar niet voor het praktijk examen dan zal de cursist(e)  binnen 1 jaar na het slagen voor het theorie examen moeten slagen voor het praktijkexamen om het diploma te kunnen ontvangen. Lukt de cursist(e) dit niet binnen 1 jaar dan dient de cursist(e) opnieuw theorie examen te doen. Eventuele bijscholing is dan voor rekening van de cursist(e).

Herexamen  is mogelijk en vindt na overleg plaatst. Kosten voor een herexamen zijn 50 euro (per examen) indien deze individueel worden afgenomen. Indien herexamen kan plaatsvinden bij een andere examengroep voor de opleiding voetreflex dan zijn hier geen kosten aan verbonden. Voorwaarde is wel dat er plaats vrij is.

Eventuele bijscholing zijn voor rekening van de cursist(e).

 

Diploma opleiding stoelmassage:

Optioneel kunt u ook examen doen voor de stoelmassage (tegen meerprijs). Slaagt u dan ontvangt u een diploma.

Het examen voor de opleiding stoelmassage wordt altijd individueel afgenomen.

Eventuele bijscholing zijn voor rekening van de cursist(e).

Diploma opleiding wellnessmassage:

Voor de opleiding wellness massage wordt geen examen afgelegd maar dient de cursist(e) de veiligheidsregels toe te passen tijdens de lessen…o.a. controleren temperatuur van hotstones en kruidenstempels en alle lessen te volgen.

Wij zijn geregistreerd bij:

 

het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (C.R.K.BO.).

De opleidingen zijn door de overheid erkend en sluit aan bij de Wettelijke Regels die er zijn wat betreft het starten van eigen praktijk of salon.

Afhankelijk van de opleiding en diploma is aansluiten mogelijk bij:

 • Beroepsvereniging voor stoelmasseurs
 • NVVT (Nederlandse vereniging voor voetreflexzonetherapeuten
 • CAT Collectief alternatief therapeut + GAT + BAT
 • Masseur Netwerk Nederland
 • Reiki circel

Overmacht:

Lydia van der Bie zal er uiteraard alles aan doen de workshop, bijscholing of opleiding doorgang te laten vinden. Lydia van der Bie behoudt zich het recht voor de workshop, bijscholing of opleiding te annuleren bij onvoldoende belangstelling, door ziekte van de docente of door calamiteiten.

Als de workshop, bijscholing of opleiding wordt geannuleerd door Lydia van der Bie, krijg u voor die geannuleerde les(sen) die nog gegeven zouden worden het lesgeld dat u al betaald hebt terug. U kunt echter geen kosten in rekening brengen aan Lydia van der Bie indien zij annuleert.

Indien in overleg met cursist(e) een nieuwe datum wordt afgesproken en de les alsnog gegeven wordt krijgt de cursist(e) uiteraard geen geld retour.

Het dagprogramma qua lestijden kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen.  De starttijd blijft altijd 10.00 uur maar  de lunch pauze kan de ene dag iets eerder of iets later vallen.

 

Regels:

 

 1. De cursist(e) is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus/training of tijdens toepassen van de therapie of massage buiten de les om.
 2. De cursist(e) zal de docente voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand (of er sprake is van een contra-indicatie waardoor men niet model kan zijn) evenals relevant gebruik van medicijnen (tijdens lesdag stoelmassage dient u aan te geven of u medicijnen gebruikt met een gele stikker).
 3. Lydia van der Bie is gerechtigd om de cursist(e), die om welke reden dan ook het verloop van de cursus structureel belemmert, verdere deelname aan activiteiten te ontzeggen.
 4. De cursist(e) is voor aanvang van de cursus/training het volledige cursusgeld verschuldigd (+ eventueel euro 30,00 extra administratiekosten indien er sprake is van termijnbetaling). Het is dus niet mogelijk pas na de les te betalen.
 5. De cursist(e) blijft volledig cursusgeld verschuldigd ook bij tussentijds vertrek.
 6. De aansprakelijkheid van Lydia van der Bie, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 7. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Lydia van der Bie beperkt tot een maximum van 100 euro.
 8. De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove onachtzaamheid van de docente.
 9. Om de les niet al te veel te storen verzoeken wij de cursist(e) zich zoveel mogelijk te houden aan de lestijden en te zorgen op tijd aanwezig te zijn.
 10. In de lesruimte mag niet met schoenen gelopen worden (eventueel pantoffels of extra sokken meenemen).
 11. In de lesruimte mag niet gerookt worden.
 12. Tijdens de lessen mag geen meegebrachte massageolie gebruikt worden.
 13. Tijdens de lessen discrimineren wij niet, respecteren wij elkaar en worden er geen opmerkingen gemaakt met seksuele bedoelingen.

Copyright en eigendomsrecht:

Het copyright van alle cursusmaterialen berust bij Lydia van der Bie .  Ook het eigendomsrecht en copyright van alle lesmappen geschreven door Lydia van der Bie berust bij Lydia van der Bie. Het gebruiksrecht ligt bij de cursist(e).

Uit het lesmateriaal mag uitsluitend iets verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch of mechanisch, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lydia van der Bie

Certificaten en diploma’s mogen openbaar worden gemaakt via social media maar let op dat uw handtekening daar ook op staat.

Garantie en klachten:

 1. Lydia van der Bie garandeert dat aan cursist(e) de door hem/haar betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven tenzij er sprake is van overmacht.
 2. Lydia van der Bie waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cursussen/opleiding en streeft ernaar deze kwaliteit en betrouwbaarheid voortdurend te optimaliseren.
 3. De docente Lydia van der Bie is erkend therapeute, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24465028 en heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 4. Na afloop van iedere training wordt een evaluatieformulier gegeven aan alle deelnemers ivm CRKBO.
 5. Wanneer de les(sen) om wat voor reden dan ook die in de risicosfeer van het opleidingsinstituut liggen geen doorgang kan/kunnen vinden zal het voor deze les(sen) reeds betaalde bedrag worden teruggestort wanneer deze les(sen) niet op een ander tijdstip kan/kunnen worden gevolgd. Indien dit het geval is wordt het binnen 14 dagen op uw rekening geboekt.
 6. Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Lydia van der Bie en zullen ten alle tijdens eveneens schriftelijk worden behandeld en beantwoord.
 7. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de klachtenregeling welke omschreven staat in het klachtenregelement
 8. Vragen van administratieve aard worden binnen 10 werkdagen beantwoord.
 9. Vragen over de inhoud van de trainingen worden doorgaans binnen 3 dagen beantwoord.

Tijdens basisschoolvakantie zijn wij echter gesloten en het kan dan iets langer duren voordat wij op uw vragen antwoord kunnen geven. In die periode zijn we per mail wel bereikbaar.

 

 

Klachtenreglement

Opleidingen en bijscholingen

Lydia van der Bie

 1. Begripsbepaling
 2. Doelstelling
 3. Uitgangspunten
 4. Indien van een klacht
 5. Benoeming en samenstelling klachtencommissie
 6. Taken en mogelijkheden klachtencommissie
 7. Werkwijze
 8. Beëindiging procedure en mogelijkheden tot beroep
 9. Slotbepalingen

BEGRIPSBEPALING

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Klacht: Een uiting van onvrede over de inhoud en de organisatie van de opleiding, workshop en bijscholingstrainingen, de bejegening of behandeling door de docent Lydia van der Bie.

Klager: Iedereen die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van Lydia van der Bie.

Aangeklaagde: Lydia van der Bie

Klachtencommissie: De door Lydia van der Bie ingestelde onafhankelijke commissie die verantwoordelijk is voor de klachtbehandeling.

DOELSTELLING VAN DE KLACHTREGELING

Artikel 2

De klachtregeling stelt zich ten doel recht te doen aan de individuele klager en deze indien mogelijk tegemoet te komen.

UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTREGELING

Artikel 3

De klachtregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • De klacht wordt bij voorkeur eerst besproken tussen klager een aangeklaagde;
 • De klachtencommissie biedt de mogelijkheid tot een onpartijdige behandeling van de klacht, waarbij zij de bevoegdheid heeft een onderzoek te doen naar de oorzaak van de klacht;
 • Zo nodig doet de klachtencommissie een uitspraak over de ingediende klacht en geeft zij een advies over door deze te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;
 • Persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd;
 • De klachtencommissie doet geen uitspraak over aansprakelijkheid.

INDIENEN VAN EEN KLACHT

Artikel 4

 • Lid 1 De klager wendt zich bij voorkeur tot de aangeklaagde tegen wie de klacht gericht is, om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
 • Lid 2 Als de klager van mening is dat het niet mogelijk is om met de aangeklaagde zelf tot een oplossing van de klacht te komen, kan de klager de klacht schriftelijk indienen (binnen 14 dagen) bij de klachtencommissie. Dit door een brief te richten aan:

Lydia van der Bie

T.a.v. klachtencommissie

Adm. de Ruyterstraat 42

3262 XE Oud-Beijerland

BENOEMING EN SAMENSTELLING VAN DE KLACHTENCOMMISSIE

Artikel 5

 • Lid 1 De klachtencommissie bestaat uit 1 lid. Deze wordt benoemd door Lydia van der Bie.
 • Lid 2 Dit lid van de klachtencommissie worden voor een periode van een jaar benoemd. Deze periode wordt na afloop van iedere periode stilzwijgend met een jaar verlengd.
 • Lid 3 Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.
 • Lid 4 Een (plaatsvervangend) lid kan vrijwillig terugtreden.

TAKEN EN MOGELIJKHEDEN VAN DE KLACHTENCOMMISSIE

Artikel 6

De klachtencommissie heeft de volgende taken:

Het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak over de ingediende klacht en zo nodig adviseren van de Lydia van der Bie over door haar te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht;

Artikel 7

De klachtencommissie kan bij de uitvoering van haar functie gebruik maken van de volgende mogelijkheden:

 • Het oproepen en horen van personen die direct betrokken zijn bij de ingediende klacht.
 • Het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken, voor zover dit geschiedt met gerichte toestemming van de klager, en met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden.
 • Het zelfstandig doen van een poging om, alvorens tot behandeling van de klacht over te gaan, de relatie tussen partijen te herstellen.
 • Het inschakelen van een deskundige.

WERKWIJZE VAN DE KLACHTENCOMMISSIE BIJ DE BEHANDELING VAN EEN KLACHT

Artikel 8

 • Lid 1 De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de klager binnen vier weken na het indienen van de klacht wordt geïnformeerd over de te volgen procedure.
 • Lid 2 Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog duidelijkheid te verschaffen.
 • Lid 3 De klachtencommissie doet vervolgens binnen een week mededeling van de inhoud van de klacht aan de aangeklaagde, met het verzoek om hierop binnen een week te reageren.
 • Lid 4 Schriftelijk ingediende klachten worden geregistreerd en voor de duur van tenminste 3 jaar bewaard.

Artikel 9

 • Lid 1 De klager, de aangeklaagde alsmede overige personen die naar het oordeel van de klachtencommissie moeten worden gehoord, worden opgeroepen voor de mondelinge behandeling door de klachtencommissie, indien nodig.
 • Lid 2 De bijeenkomsten hebben een besloten karakter.
 • Indien de klachtencommissie voldoende informatie heeft doet deze binnen 4 weken uitspraak.
 • Indien er toch een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, worden de deelnemers hiervan binnen twee weken in kennis gesteld en wordt dit uitstel toegelicht. Tevens zal er dan een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 • Het oordeel van de klachtencommissie is voor het opleidingsinstituut bindend. Eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

Artikel 10

 • Lid 1 Indien een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie zal een plaatsvervanger optreden.
 • Lid 2 De leden van de klachtencommissie en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hen in het kader van hun functie als lid van de klachtencommissie dan wel in het kader van hun betrokkenheid daarbij bekend is geworden.
 • Lid 3 Een lid van de klachtencommissie kan zich ook vrijwillig terugtrekken uit de procedure. Ook in dat geval zal een plaatsvervanger in diens plaats treden.

BEINDIGING VAN DE PROCEDURE EN DE MOGELIJKHEDEN TOT BEROEP

Artikel 11

 • Lid 1 Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de klager wordt ingetrokken, dan wel indien na bemiddeling en/of na overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen behoefte aan verdere behandeling bestaat.
 • Lid 2 Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de aangeklaagde.
 • Lid 3 Om in beroep te kunnen gaan tegen door de klachtencommissie gedane uitspraken en aangedragen oplossingen kunnen cursisten zich wenden tot de rechter.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 12

Lydia van der Bie draagt zorg voor de bekendmaking van deze klachtregeling en de mogelijkheid om in beroep te gaan op de door de klachtencommissie gedane uitspraken. Deze wordt op verzoek verstrekt aan belanghebbende. In de algemene voorwaarden is de mogelijkheid van het inschakelen van de klachtencommissie opgenomen.

De klachtencommissie bestaat uit:

 • Voorzitter S. Roos
 • Plaatsvervangend lid 1: M. Zuiddam
 • Plaatsvervangend lid 2: D. Simic van change-works

Lydia van der Bie is voor de WKKGZ aangesloten bij het GAT

Indien noodzakelijk wordt zorg gedragen voor een of meerdere plaatsvervangers

 

Wij hebben een privacy policy die genoemd staat op de site en welke u ook altijd kunt opvragen via mail.

Indien u zich aanmeldt gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.